(خــانــواده مهمترین چیز در دنیاست) ( کودک آئینه خانواده است)
 

چاپ این صفحه این صفحه را به اشتراک بگذارید
 
 
نویسنده : faramarz
تاریخ : پنجشنبه دهم شهریور ۱۳۹۰
همه كودكان مانند فيلم هاي عكاسي حساس و تاثير پذيراند چون در دوران كودكي است كه خمير مايه شخصيت آنان شكل مي پذيرد و كودك راه و روش زندگي و ارتباط با ديگران و طرز سازش و وفق نمودن خود با محيط پيرامونش را فرا مي گيرد و نيز در اين دو ره است كه كودك مراحل احساس خود را مي گذراند تا به مرحله ادراك برسد لذا والدين بايد بيشتر مراقب رفتار و اعمال فرزندشان باشند و براي هدايت درست همه غرايز كودك و پرورش و ساختن شخصيت مثبت در او و نهايتآ بوجود آوردن تعادل و آرامش در روح و روان فرزندان از هر وسيله مفيد استفاده بهينه را به عمل آورند.

برخي كودكان در اثر روشهاي غلط تربيتي بسيار حساس و زود رنج بوده و نسبت به هر موضوع بي ارزش و كوچك محيطي فورآ اظهار ناراحتي نموده و واكنش رفتاري از خودشان نشان مي دهند معمولآ به واسطه همين حساسيت آنها است كه حس كنجكاويشان بسيار بالا بوده و قوه ادراك آنها كه مرحله دوم احساس است نيز زياد است و به اين سبب به سادگي مي تواند بر افراد ديگر تاثير بگذارند اين كودكان به صداهاي غير معمول – جاهاي پر جمعيت و شلوغ – تغييرات محيط زندگي و.....به سرعت عكس العمل نشان داده و احساس نا امني مي كنند و ناراحتيهايي را از لحاظ روحي براي خودشان و والدينشان بوجود مي آورند .اما چگونه مي شود با اين كودكان كنار آمد و برخورد صحيح نمود. والدين عزيز بايد قبول كنيم كه تخم اين حساس بودن را ما با روش غير اصولي در دل كوچك فرزندمان كاشته ايم بنابراين قبل از هر كاري ابتدا بايد سلامت رواني خود را بررسي كنيم تا اگر نا بساماني وجود داشت برطرف ساخته و سپس به سراغ تربيت فرزندمان برويم وقتي كه ما از حضور كودك در جمع جلو گيري مي كنيم – وقتي او را بخاطر موضوع كوچك تحقير و سرزنش مي كنيم – زمانيكه با تنبيهات و تبعيضات خود در روح لطيف او احساس طرد شدن و گناه را بوجود مي آوريم – وقتي كودك را از موهبت بزرگ بچكي كردن محروم مي سازيم و هزاران مورد ديگر بيچاره كودك بايد تاوان اشتباهات رفتاري ما را پس بدهد .پس والدين محترم با تربيت غلط در حق كودك ظلم نكنيد كودك را با محبت خود سيراب كنيد تا كمبود ها و اميال سركوب شده او كه در اثر بي توجهي شما باعث ايجاد زخمهاي رواني در وجودش شده است ازبين برود و در اينصورت تشنگي روح كودك را به كمبود محبت خواهيد فهميد. پدر و مادران گرامي وقتي مي بينيد مسئله اي فكر فرزندتان را مغشوش كرده است با آرامش و خونسردي با او رفتار كنيد اگر احساس ناامني مي كند او را از محيط مذكور بيرون ببريد هرگز براي رفع حساسيت كودك او را به زور و اجبار به انجام دادن كاري كه دوست نمي دارد مجبور نكنيد و يادتان باشد شما براي هميشه نمي توانيد موقعيت هاي حساس را كه سبب ناراحتي كودك مي شود از او دور سازيد پس تلاش كنيد به تدريج با بالا بردن حس اتكاء و اعتماد بنفس فرزندتان او را نسبت به چهار چوب كلي مسئله آشنا كنيد و با تفهيم و آموزش هاي منطقي در حد درك و فهم كودك حساسيت او را ازبين ببريد و بر توانايي او براي سازگاري بيفزاييد و يقين داشته باشيد او با هر آنچه كه در محيط اطرافش وجود دارد خود راوفق خواهد داد. بنا براين با كمي صبر و بردباري و نيز استفاده از روشهاي درست تربيتي ميتوان كودك را از صد ها ناراحتي و نابساماني روحي از جمله حساس بودن و زود رنجي رهايي بخشيد و او را به كودكي با نشاط و شاد و فردي معاشرتي و اجتماعي تبديل نمود.